Numer 135 "Cyranka"

Ważne informacje

W załączeniu istotne informacje, z którymi powinien zapoznać się każdy myśliwy.

? Aktualna sytuacja związana z występowaniem na terenie Polski wirusa afrykańskiego pomoru świń oraz wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u ptaków dzikich.

pdf-icon-copy

 

 

 

? Zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2016 roku dotycząca wścieklizny u lisów wolno żyjących.

pdf-icon-copy

 

 

 

? Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne.

pdf-icon-copy

 

 

 

? Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

pdf-icon-copy

 

 

 

? Komunikat nr 1/2017 Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 9 stycznia 2017 roku.

pdf-icon-copy

 

 

 

? Pismo L.dz.602//HZ/2016 wraz z pismem GIW w sprawie wytycznych dotyczących postępowania podczas polowań na ptactwo.

pdf-icon-copy  pdf-icon-copypdf-icon-copypdf-icon-copy

 

 

? Pismo Zastępcy Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii sygn. WIW.Z.913.22.14.2017  z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie  nawiązania przez powiatowych lekarzy weterynarii współpracy z zarządcami i dzierżawcami obwodów łowieckich w zakresie dostarczania danych dotyczących ilości paszy stosowanej do nęcenia.

pdf-icon-copypdf-icon-copy

 

 

 

? Zgoda Ministra Środowiska na odstrzał lisów do celów badań naukowych, również w okresie ochronnym, w terminie do 31.12.2021 roku.

pdf-icon-copy

 

 

 

? Komunikat nr 2/2017 Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 24 stycznia 2017 roku.

pdf-icon-copy

 

 

 

? Pismo Ministra Środowiska dotyczące okresu ochronnego na lochy.

pdf-icon-copy

 

 

 

? Pismo Łowczego Krajowego oraz załącznik do pisma w sprawie dokarmiania oraz nęcenia dzików w strefach objętej ograniczeniami oraz zagrożenia.

pdf-icon-copy