Numer 135 "Cyranka"

Zakaz dokarmiania na obszarach występowania ASF

Zarząd WKŁ „Cyranka” przypomina, że zgodnie z § 2 ust. 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 06 maja 2015r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 711 ze zm.) na obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia, zabronione jest dokarmianie dzików.