Numer 135 "Cyranka"

Obwody

Charakterystyka obwodów Łowieckich
Od 1959 roku Koło posiadało dwa obwody, Odoje i Pianki. To dwa najstarsze nasze obwody, które w kolejnych latach posiadały następujące numery:
? Obwód Odoje, od 1966 roku ? 156, następnie ? 107, a obecnie ? 163.
? Obwód Pianki, od 1966 roku ? 157, następnie ? 108, a obecnie ? 164.
Granice tych obwodów prawie w niezmienionych stanie pozostają do dnia dzisiejszego.
Od 1966 roku koło posiadało obwód nr 166, który został zabrany w 1974 roku. Kołu przydzielono obwód 161, zmieniony na 123, a obecnie ? 200.
Również od 1966 roku Koło posiada obwód nr 172, którego numerację zmieniono na 152, a następnie na 226.
Aktualna numeracja obowiązuje od 2005 roku.