Numer 135 "Cyranka"

Szkody

     Zarząd Koła Łowieckiego Cyranka w Orzyszu informuje, że w przypadku zgłaszania szkody w uprawach rolnych należy podać informacje  o numerze działki, powierzchni uprawy, na której występują szkody, rodzaju uprawy, informację o statusie odnośnie działki (własność, dzierżawa), oraz numer telefonu do kontaktu z osobami dokonującymi szacowania.

 Pisma proszę kierować na adres

Wojskowe Koło Łowieckie „Cyranka”
12-250 Orzysz
skrytka pocztowa 10.

Więcej informacji udzielają:

kol. Roman Lichacz Członek Zarządu Koła, mail: czlonekzarzadu135cyranka@o2.pl
kol. Lech Kalwejt – tel: 660 662 135 Sekretarz Koła, mail: sekretarz135cyranka@o2.pl
kol. Krzysztof Dymek tel: 666 723 135 Łowczy Koła