Numer 135 "Cyranka"

Szkolenie na strażników łowieckich

Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu zaprasza na szkolenie

na Strażników Łowieckich.

15-16.04.2016r.

 

Wszyscy uczestnicy po zdanym egzaminie otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.

*Opłata za szkolenie – 250 zł. (członkowie PZŁ)

*Cena za nocleg ? od 54 zł do 64,80zł.(ilość miejsc noclegowych w Stacji

jest ograniczona)

*Cena za pełne wyżywienie wg programu (catering)

–  około 95,00 zł.

 

Warunki uczestnictwa w kursie:

* przesłanie wypełnionego arkusza zgłoszeniowego do 01.04.2016r. – ilość miejsc jest ograniczona

Rodzaje wysyłki zgłoszenia (do wyboru):

– e-mail: sb.czempin@pzlow.pl

– fax:(61)28 27 340

– poczta tradycyjna: Stacja Badawcza OHZ PZŁ ul. Sokolnicza 12 64-020 Czempiń * uiszczenie opłaty za szkolenie w kwocie 250 zł. na konto

Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu nr: 11 86821030 0040 0000 0257 0001 ?nie wcześniej niż na tydzień przed szkoleniem i nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem.

W przypadku rezygnacji z kursu i nie poinformowania organizatorów(najpóźniej do 2 dni przed rozpoczęciem kursu) 250 zł nie podlega zwrotowi dodatkowo jeśli uczestnik zamawiał wyżywienie zostanie tymi kosztami obciążony-  chyba, że kurs nie odbędzie się z powodu małej liczby zgłoszeń.

* opłaty na noclegi i wyżywienie płatne na miejscu.

 

W tytule przelewu proszę pamiętać o wpisaniu nazwy szkolenia.

– formalności odnośnie noclegów oraz wyżywienia należy uregulować w dniu kursu przed jego rozpoczęciem

– uczestnik przyjęty na kurs otrzyma informacje potwierdzającą w formie szczegółowego programu oraz przypomnienia o przedpłacie za szkolenie na e-mail podany w zgłoszeniu

 

Program:

Piątek:

godz. 8:30- przyjazd uczestników i zakwaterowanie

godz. 9.00 ? 19.30 ? wykłady (Obiad 13.00-14.00)

godz. 19.30 ? Kolacja

 

Sobota:

godz. 07.00 – Śniadanie

godz. 07.30 ? 15.00 ? wykłady/ egzamin (Obiad 15.00)

 

TEMATYKA SZKOLENIA:

1.Uprawnienia strażników łowieckich i wymagania kwalifikacyjne dla kandydatów na strażników.

2.Wybrane zagadnienia z:

– Ustawy Prawo łowieckie i aktów wykonawczych do tej ustawy,

– Ustawy o ochronie zwierząt

– Ustawy o lasach.

3.Gospodarka łowiecka.

4.Elementy prawa karnego i postępowania karnego.

5.Elementy materialnego prawa wykroczeń i postępowania w sprawach o wykroczenia.

6.Zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz elementy taktyki i technik interwencyjnych (elementy samoobrony).

7.Budowa broni, prawidłowe przechowywanie, przenoszenie oraz zasady obchodzenia się z bronią.

8.Wybrane zagadnienia z ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych, nieleśnych i obiektów.

9.Zasady współdziałania z Policją, Państwową Strażą Łowiecką, Strażą Graniczną, Służbą Leśną (w tym Strażą Leśną), Służbą Parków Narodowych (w tym Strażą Parków Narodowych), Państwową Strażą Rybacką, itp.

10.Pomoc przedmedyczna.

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

STACJA BADAWCZA

OŚRODEK HODOWLI ZWIERZYNY ZG PZŁ

 

64-020 CZEMPIŃ,

ul. Sokolnicza 12

tel. +48 61 2826563-4

fax: +48 61 2827340

e-mail: sb.czempin@pzlow.pl

www.czempin.pzlow.pl

 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

W KURSIE

NA STRAŻNIKÓW ŁOWIECKICH 15-16.04.2016r.

 

  1. DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA (PROSIMY O WYPEŁNIENIE BIAŁYCH RUBRYK DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI)

 

NAZWISKO I IMIĘ*:

NR LEGITYMACJI PZŁ*:

ADRES :

TEL KONTAKTOWY*:

ADRES E-MAIL*:

NR i NAZWA KOŁA ŁOWIECKIEGO :

*wymagane

 

  1. ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE (PROSIMY O ZAZNACZENIE WŁAŚCIWEGO POLA POPRZEZ WSTAWIENIE ZNAKU ?X?)

 

ZAMAWIAM: PEŁNE WYŻYWIENIE

TAK [  ]        NIE [  ]

 

REZERWACJA NOCLEGU W SB CZEMPIŃ – (ilość miejsc noclegowych w Stacji Badawczej jest ograniczona- kwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych z innymi uczestnikami kursu)

TAK [  ]        NIE [  ]

 

  1. FORMA ROZLICZENIA ( PROSIMY O ZAZNACZENIE WŁAŚCIWEGO POLA POPRZEZ WSTAWIENIE ZNAKU ?X?)

FA K TU RA VAT  [  ]    PA RA G ON  [  ]

 

  1. DANE PŁATNIKA – DO WYSTAWIENIA FAKTURY (PROSIMY O WYPEŁNIENIE BIAŁYCH RUBRYK DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI)

 

NAZWA KOŁA/FIRMY:

ADRES:

NIP:

TELEFON:

ADRES E-MAIL:

FAKS:

 

 

(MIEJSCE I DATA)                                                                            PIECZĘĆ FIRMY I PODPISY

 

* FORMULARZ ZNAJDUJĘ SIĘ RÓWNIEŻ W PDF


 

PDF do pobrania

pdf-icon-copy  pdf-icon-copy