Numer 135 "Cyranka"

Szkolenie na sędziów i instruktorów strzelectwa

Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu zaprasza na szkolenie dla kandydatów na sędziów i instruktorów strzelectwa myśliwskiego.

03-05.06.2016

 

Uczestnicy kursu wysłuchają wykładów na tematy związane z bronią i amunicją

myśliwską (rodzaje, zastosowanie praktyczne, technika stosowania), aktualnymi prawidłami strzelań myśliwskich, ustawą o broni i amunicji (pełna interpretacja) oraz wezmą udział w zajęciach praktycznych na strzelnicy oraz w zajęciach z zakresu pomocy przed medycznej.

 

Uprzejmie prosimy o zabranie legitymacji członkowskich PZŁ.

*Opłata za szkolenie – 300 zł.

*Cena za 1 nocleg ? od 54 zł do 64,80 (ilość miejsc noclegowych w Stacji jest ograniczona)

*Cena za pełne wyżywienie wg programu (catering)

– około 170,00 zł.

 

Warunki uczestnictwa w kursie:

* przynależność do PZŁ -minimum 5 lat

* przesłanie wypełnionego arkusza zgłoszeniowego najpóźniej do 20.05.2016r ? ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń (zgłoszenie poniżej)

Rodzaje wysyłki zgłoszenia:

– e-mail: sb.czempin@pzlow.pl

– fax:(61)28 27 340

– poczta tradycyjna: Stacja Badawcza OHZ PZŁ ul.Sokolnicza 12 64-020 Czempiń

* uiszczenie opłaty za szkolenie w kwocie 300 zł. na konto Stacji Badawczej PZŁ w

Czempiniu nr:  11 86821030 0040 0000 0257 0001 ? opłatę za kurs proszę dokonać w

terminie:25.05-01.06.2016r.

W przypadku rezygnacji z kursu i nie poinformowania organizatorów(najpóźniej do 2 dni przed rozpoczęciem kursu) 300 zł nie podlega zwrotowi  dodatkowo jeśli uczestnik zamawiał wyżywienie zostanie tymi kosztami obciążony – chyba, że kurs nie odbędzie się z powodu małej liczby zgłoszeń.

 

W tytule przelewu proszę pamiętać o wpisaniu nazwy szkolenia.

– Formalności odnośnie noclegów oraz wyżywienia należy uregulować w dniu kursu przed jego rozpoczęciem

– Uczestnik przyjęty na kurs otrzyma informacje potwierdzającą w formie szczegółowego

programu oraz przypomnienia o przedpłacie za szkolenie na e-mail podany w zgłoszeniu.

 

Maksymalna ilość osób uczestniczących w szkoleniu jest ograniczona do 30.

 

Program:

Piątek:

– godz. 12.00 ? 13.00 -przyjazd uczestników i zakwaterowanie

– godz. 13.00 ? 19.30 ? wykłady (Obiad 15.00-16.00)

– godz. 19.30 ? Kolacja

 

Sobota:

– godz. 07.30 – Śniadanie

– godz. 08.00 ? 19.00 ? wykłady (Obiad14.00-15.00)

– godz. 19.30 ? Kolacja

 

Niedziela:

– godz. 07.00 ? Śniadanie

– godz. 07.30 ? 13.00 Wykłady

– godz. 13.00 ? Obiad.

 

Uwaga: W czasie trwania kursu przewidziany jest wyjazd na strzelnicę myśliwską, ale broni proszę ze sobą nie zabierać. Program może ulec zmianie, osoby które dokonają zgłoszenia na kurs zostaną poinformowane o ewentualnych zmianach.

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

STACJA BADAWCZA

OŚRODEK HODOWLI ZWIERZYNY ZG PZŁ

 

64-020 CZEMPIŃ,

ul. Sokolnicza 12

tel. +48 61 2826563-4

fax: +48 61 2827340

e-mail: sb.czempin@pzlow.pl

www.czempin.pzlow.pl

 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

W KURSIE

KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW I

INSTRUKTORÓW STRZELECTWA

MYŚLIWSKIEGO

 

03-05.06.2016r.

 

  1. DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA (PROSIMY O WYPEŁNIENIE BIAŁYCH RUBRYK DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI)

 

NAZWISKO I IMIĘ*:

NR LEGITYMACJI PZŁ*:

ADRES :

TEL KONTAKTOWY*:

ADRES E-MAIL*:

NR i NAZWA KOŁA ŁOWIECKIEGO :

*wymagane

 

  1. ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE (PROSIMY O ZAZNACZENIE WŁAŚCIWEGO POLA POPRZEZ WSTAWIENIE ZNAKU ?X?)

 

ZAMAWIAM: PEŁNE WYŻYWIENIE

TAK [  ]        NIE [  ]

 

REZERWACJA NOCLEGU W SB CZEMPIŃ – (ilość miejsc noclegowych w Stacji Badawczej jest ograniczona- kwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych z innymi uczestnikami kursu)

TAK [  ]        NIE [  ]

 

  1. FORMA ROZLICZENIA ( PROSIMY O ZAZNACZENIE WŁAŚCIWEGO POLA POPRZEZ WSTAWIENIE ZNAKU ?X?)

FA K TU RA VAT  [  ]    PA RA G ON  [  ]

 

  1. DANE PŁATNIKA – DO WYSTAWIENIA FAKTURY (PROSIMY O WYPEŁNIENIE BIAŁYCH RUBRYK DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI)

 

NAZWA KOŁA/FIRMY:

ADRES:

NIP:

TELEFON:

ADRES E-MAIL:

FAKS:

 

(MIEJSCE I DATA)                                                                            PIECZĘĆ FIRMY I PODPISY

 

* FORMULARZ ZNAJDUJĘ SIĘ RÓWNIEŻ W PDF


 

PDF do pobrania

pdf-icon-copy