Numer 135 "Cyranka"

Szkolenie z zakresu oceny wieku zwierzyny

Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu zaprasza na szkolenie z zakresu oceny wieku

zwierzyny przed i po odstrzale, kryteria selekcji, ocena i wstępna wycena

medalowa trofeów zwierzyny płowej i czarnej.

 17-19.06.2016

 

Szkolenie skierowane jest do członków komisji oceniających prawidłowość odstrzału samców zwierzyny płowej oraz wyceny trofeów łowieckich, przy okręgowych radach łowieckich oraz dla myśliwych chcących poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

 

*Opłata za szkolenie – 300 zł.

*Cena za 1 nocleg ? od 54 zł do 64,80 (ilość miejsc noclegowych w Stacji jest ograniczona)

*Cena za pełne wyżywienie wg programu (catering)

– około 170,00 zł.

 

Warunki uczestnictwa w kursie:

* przynależność do PZŁ

* przesłanie wypełnionego arkusza zgłoszeniowego najpóźniej do 05.06.2016r ? ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń (zgłoszenie poniżej)

 

Rodzaje wysyłki zgłoszenia:

– e-mail: sb.czempin@pzlow.pl

– fax:(61)28 27 340

– poczta tradycyjna: Stacja Badawcza OHZ PZŁ ul.Sokolnicza 12 64-020 Czempiń

* uiszczenie opłaty za szkolenie w kwocie 300 zł. na konto Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu nr: 11 86821030 0040 0000 0257 0001 ?

opłatę za kurs proszę dokonać w terminie:10-15.06.2016r.

W przypadku rezygnacji z kursu i nie poinformowania organizatorów(najpóźniej do 2 dni przed rozpoczęciem kursu) 300 zł nie podlega zwrotowi dodatkowo jeśli uczestnik zamawiał wyżywienie zostanie tymi kosztami obciążony – chyba, że kurs nie odbędzie się z powodu małej liczby zgłoszeń.

 

W tytule przelewu proszę pamiętać o wpisaniu nazwy szkolenia.

– Formalności odnośnie noclegów oraz wyżywienia należy uregulować w dniu kursu przed jego rozpoczęciem

– Uczestnik przyjęty na kurs otrzyma informacje potwierdzającą w formie szczegółowego

programu oraz przypomnienia o przedpłacie za szkolenie na e-mail podany w  zgłoszeniu.

 

Maksymalna ilość osób uczestniczących w szkoleniu jest ograniczona do 30.

 

Piątek – 17.06.2016 roku

Godz. 13.00-13.20 – rozpoczęcie szkolenia

Godz. 13.20-15.00 – monitoring zwierzyny w Polsce, prawne i kulturowe aspekty wyceny trofeów  łowieckich – dr hab. M. Flis

Godz. 15.00-16.00 – przerwa obiadowa

Godz. 16.00-19.30 – selekcja osobnicza, wycena trofeów łowieckich według CIC ? historia i współczesność, wycena czaszek i skór drapieżników – prof. dr hab. Roman Dziedzic

Godz. 19.30 – kolacja

 

Sobota ? 18.06.2016 roku

Godz. 8.00 – śniadanie

Godz. 9.00-13.30 – Ocena wieku przed i po odstrzale łosi, jeleni i danieli, wycena medalowa trofeów – prof. dr hab. Roman Dziedzic

Godz. 13.30-14.30 ? Obiad

Godz. 14.30-18.30 – Ocena wieku przed i po odstrzale saren, muflonów, wycena medalowa trofeów. Wycena medalowa trofeum dzika – prof. dr hab. Roman Dziedzic

18.30-19.30 – kolacja

 

Niedziela ? 19.06.2016 roku

Godz. 8.00 – śniadanie

Godz. 9.00-11.30 – warsztaty praktycznej wyceny trofeów łowieckich –

prof. dr hab. Roman Dziedzic,

dr hab. Marian Flis

Godz. 11.30-13.30 – egzamin prof. dr hab. Roman Dziedzic, dr hab. Marian Flis, mgr inż. Maciej Budny Godz. 13.30-14.00 – zakończenie kursu

 

Ukończenie szkolenia potwierdzone będzie wydaniem zaświadczenia o uzyskaniu ogólnopolskich uprawnień w zakresie oceny i wyceny trofeów łowieckich. Uprawnienia te zostaną umieszczone, jako kwalifikacje dodatkowe myśliwego w systemie informatycznym ?Łowiectwo w Polsce?.

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

STACJA BADAWCZA

OŚRODEK HODOWLI ZWIERZYNY ZG PZŁ

 

64-020 CZEMPIŃ,

ul. Sokolnicza 12

tel. +48 61 2826563-4

fax: +48 61 2827340

e-mail: sb.czempin@pzlow.pl

www.czempin.pzlow.pl

 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

W KURSIE

OCENA WIEKU ZWIERZYNY PRZED I PO ODSTRZALE, KRYTERIA SELEKCJI, OCENA I WSTĘPNA WYCENA MEDALOWA TROFEÓW ZWIERZYNY PŁOWEJ I CZARNEJ

 

 

17-19.06.2016r.

 

  1. DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA (PROSIMY O WYPEŁNIENIE BIAŁYCH RUBRYK DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI)

 

NAZWISKO I IMIĘ*:

NR LEGITYMACJI PZŁ*:

ADRES :

TEL KONTAKTOWY*:

ADRES E-MAIL*:

NR i NAZWA KOŁA ŁOWIECKIEGO :

*wymagane

 

  1. ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE (PROSIMY O ZAZNACZENIE WŁAŚCIWEGO POLA POPRZEZ WSTAWIENIE ZNAKU ?X?)

 

ZAMAWIAM: PEŁNE WYŻYWIENIE

TAK [  ]        NIE [  ]

 

REZERWACJA NOCLEGU W SB CZEMPIŃ – (ilość miejsc noclegowych w Stacji Badawczej jest ograniczona- kwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych z innymi uczestnikami kursu)

TAK [  ]        NIE [  ]

 

  1. FORMA ROZLICZENIA ( PROSIMY O ZAZNACZENIE WŁAŚCIWEGO POLA POPRZEZ WSTAWIENIE ZNAKU ?X?)

FA K TU RA VAT  [  ]    PA RA G ON  [  ]

 

  1. DANE PŁATNIKA – DO WYSTAWIENIA FAKTURY (PROSIMY O WYPEŁNIENIE BIAŁYCH RUBRYK DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI)

 

NAZWA KOŁA/FIRMY:

ADRES:

NIP:

TELEFON:

ADRES E-MAIL:

FAKS:

 

 

(MIEJSCE I DATA)                                                                            PIECZĘĆ FIRMY I PODPISY

 

* FORMULARZ ZNAJDUJĘ SIĘ RÓWNIEŻ W PDF


 

PDF do pobrania

pdf-icon-copy