WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE

Numer 135 "Cyranka"

Pogrzeb

Koledzy, Zarząd Koła powiadamia o śmierci naszego wieloletniego członka koła oraz zarządu- Adama Madeja. Pogrzeb odbędzie się 13.02.2021r.(sobota) w Orzyszu, msza pogrzebowa- o godzinie 13:00 w ,,dużym kościele,,.

PIT-11- WAŻNE!!!

PIT-11 BĘDZIE DO ODBIORU (DLA MYŚLIWYCH Z OKOLIC PISZA) U TOMKA W SKLEPIE, A DLA MYŚLIWYCH Z ORZYSZA U SKARBNIKA(PROSZĘ O UMAWIANIE SIĘ NA ODBIÓR  TELEFONICZNIE -660722135) OD 8.02.2021R.

MYŚLIWI MAJĄCY PROBLEM Z ODBIOREM OSOBISTYM PROSZENI SĄ O KONTAKT (660722135) EWENTUALNIE SMS-A Z MAILEM NA KTÓRY BĘDZIE MOŻNA WYSŁAĆ SKAN.

PRZYPOMINAM, ŻE PIT-11 OTRZYMUJE OSOBA, KTÓRA MIAŁA JAKIŚ DOCHÓD Z TYTUŁU NP. REKOMPENSATY ZA ZWIERZYNĘ PŁOWĄ, DZIKI SANITARNE. DARZ BÓR!

składki 2021- proszę wyłącznie o przelewy(numer konta niżej), w tytule wpisać: składka PZŁ 2021, imię i nazwisko

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Suwałkach informuje , że zgodnie z  Uchwałą nr 317//2020 Naczelnej Rady Łowieckiej   z dnia  7 października 2020r. składka członkowska na 2021 rok wynosi :

 – normalna  403  zł

– ulgowa 223 zł przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia (za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej) oraz członkom Zrzeszenia, którzy do 31.12.2020r. ukończą 70 lat.

– ulgowa 133 zł przysługuje członkom Zrzeszenia , którzy do 31.12.2020 r. ukończą 80 lat.

w ramach składki zawarte jest ubezpieczenie myśliwych NW i OC , które wynosi 43 zł.

zarówno przy składce normalnej jak i ulgowej.

NUMER KONTA: 34 1020 4753 0000 0802 0005 1128

PRZELEWY PRZYJMUJE DO 30.11.2020R. DARZ BÓR!

Widomość od Łowczego Okręgowego

Witam Koleżanki i Kolegów

Zapewne do większości z Was dotarła informacja o nieszczęśliwym postrzeleniu młodego chłopca ze skutkiem śmiertelnym. Zdarzenie to nie tylko niekorzystnie wpływa na wizerunek polskiego myśliwego, ale przede wszystkim budzi olbrzymie zaniepokojenie co do poziomu bezpieczeństwa na polowaniu. Zarząd Główny powołał zespół roboczy Safety First, którego zadaniem jest opracowanie nowej koncepcji szkoleń i instrukcji podnoszących poziom bezpieczeństwa. Zostałem powołany do prac w tym zespole i w związku z tym bardzo proszę o przeprowadzenie jak najszerszych konsultacji w Waszych Kołach Łowieckich. Wszelkie pomysły, uwagi i spostrzeżenia wynikające z Waszych doświadczeń proszę kierować bezpośrednio do mnie za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Wszystkie te informacje zostaną wykorzystane w pracach tego zespołu.

Życzę wszystkim bezpiecznego polowania. Darz Bór