Numer 135 "Cyranka"

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Suwałkach informuje, iż od dnia 8 maja 2020r. zostają udostępnione strzelnice myśliwskie w Ełku oraz Giżycku. Zasady korzystania z tych obiektów określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W związku z tym rozporządzeniem jednocześnie ze strzelnicy może korzystać 6 osób i 1 instruktor. Mając to na uwadze prosimy o ustalanie godzin pobytu na strzelnicy z opiekunem danego obiektu.