Numer 135 "Cyranka"

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od dnia 15 kwietnia br. spod zakazu przemieszczania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłączone zostały osoby realizujące zadania mające na celu ochronę i zabezpieczenie upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę lub przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt. W ocenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego czynności szacowania szkód łowieckich mieszczą się w zakresie czynności mających na celu ochronę i zabezpieczenie upraw i płodów rolnych  i dotyczą ochrony szeroko pojętego interesu rolników i gospodarki żywnościowej Polski.