Numer 135 "Cyranka"

11.05.2019r. na strzelnicy w m. Kulik odbędą się zawody strzeleckie o puchar Starosty z okazji Obchodów 60-lecia koła, połączone z przystrzeliwaniem broni.                                      wyjazd autokaru z Orzysza o godz. 7:30 , zapisy przyjmuje Prezes.

 

Konkurencje:

Rogacz- 5 strzałów

punktacja według trafień tzn. 8-8pkt, 9-9pkt, 10-10pkt

Rzutki- 10 strzałów

punktacja , trafiona rzutka -10pkt. , pudło -0pkt.

1.06.2019r.  w m. Giętkie odbędzie się Dzień Rodziny z okazji obchodów 60-lecia koła. Zapisy przyjmuje Prezes.