Numer 135 "Cyranka"

Polowanie styczniowe

      W dniu 8 stycznia b.r. w Obwodzie łowieckim nr 164 po raz kolejny polowaliśmy zbiorowo. Prowadzącymi polowanie byli Łowczy kol. Krzysztof Dymek wraz z pomocnikiem kol. Andrzej Mioduszewski. Królem polowania został zaproszony kol. Sylwester Łukowski, który w drugim pędzeniu strzelił trypleta.

                          Darz Bór