Numer 135 "Cyranka"

Polowanie Noworoczne

     W dniu 6 stycznia b.r. w Obwodzie łowieckim nr 163 odbyło się polowanie zbiorowe Noworoczne. Przy pięknej pogodzie i wspaniałej atmosferze na pokocie złożone zostały dwie łanie i jeden cielak jelenia szlachetnego oraz trzy dziki. Królem polowania został kol. Mariusz Krzysiak, który pozyskał łanię w trzecim pędzeniu. Prowadzącymi polowanie byli kol. Sławomir Mieczkowski i pomocnik Stanisław Wysocki.

                              Darz Bór