Numer 135 "Cyranka"

Hubertus 2018

W polskiej tradycji łowieckiej Dzień św. Huberta jest okazją do tzw. Hubertowin- polowania zbiorowego o charakterze szczególnie uroczystym z zachowaniem historycznych wzorców i ceremoniałów.Nasze koło zorganizowało to polowanie 3 listopada, które poprzedzone było Mszą Świętą, w obwodzie 164. Po modlitwie nastąpiło uroczyste ślubowanie kol.Huberta Zawadzkiego, Agnieszki Muczyńskiej, Michała Domusiewicza i Mariusza Głażewskiego, następnie odprawa, omówienie zasad bezpieczeństwa i ruszamy w knieje. W pierwszym miocie- ,,ogrodzenia”,oprócz kilku strzałów nie padło nic, drugi miot- ,,dziurawy most” okazał się szczęśliwy dla kol. Sławka Mieczkowskiego i kol. Pawła Muczyńskiego, oboje pozyskali po dziku. Tego dnia królem i vice królem polowania zostali wcześniej wspomniani koledzy, a królem pudlarzy kol. Mateusz Zyzik. Po polowaniu wszyscy udaliśmy się na myśliwską biesiadę do naszego domku w m. Giętkie.