Numer 135 "Cyranka"

Hubertus 2017

W polskiej tradycji łowieckiej Dzień św. Huberta jest okazją do tzw. Hubertowin- polowania zbiorowego o charakterze szczególnie uroczystym z zachowaniem historycznych wzorców i ceremoniałów.Nasze koło zorganizowało to polowanie 28 października, które poprzedzone było Mszą św. przy kapliczce.Po modlitwie nastąpiło uroczyste ślubowanie kol.Roberta Barma i kol.Daniela Kamińskiego ,następnie odprawa, omówienie zasad bezpieczeństwa i ruszamy w knieje… Już po pierwszym miocie dzięki kol.Mateuszowi Zyzik ,Robertowi Barma i Andrzejowi Mioduszewskiemu gaśnie łania-która okazała się jedyną pozyskaną zwierzyną tego dnia.Królem polowania został kol.Mateusz Zyzik-jako pierwszy oddał strzał ,vice królem kol.Andrzej Mioduszewski. Nie zabrakło też króla pudlarzy- kol.Andrzej Grudziąż.Po uroczystym pokocie udaliśmy się do ,,wiatki”na biesiadę. Udane i bezpieczne polowanie zawdzięczamy prowadzącym- kol.Sławkowi Mieczkowskiemu i kol.Ryszardowi Kwiatkowskiemu, a szczególne podziękowania należą się żonom za obecność w tak ważnym dla nas dniu oraz za nieocenioną pomoc w organizacji uroczystości.