Numer 135 "Cyranka"

06.11.2021 – polowanie zbiorowe obw. 226 – Hubertowskie

prowadzący polowanie: Prezes- Sławomir Mieczkowski ,Łowczy- Krzysztof Dymek

Po 4 miotach na pokocie znalazły się jeleń łania oraz byk. Królem polowania został Prezes- Sławomir Mieczkowski, Vice-królem-kol.Paweł Muczyński, a królem pudlarzy- kol. Andrzej Domaszczyński. Darz Bór!