Numer 135 "Cyranka"

12.01.2020r. polowanie zbiorowe obw. 164

prowadzący polowanie: Łowczy oraz pomocnik: Andrzej Mioduszewski

Było to ostatnie polowanie zbiorowe sezonu łowieckiego 19/20. Królem polowania został kol. Stanisław Wysocki. Po polowaniu wszyscy spotkaliśmy się w restauracji Jagodowa, gdzie odbyło się szkolenie dotyczące bioasekuracji ASF oraz zakończenie sezonu p. zbiorowych. Darz Bór!