Numer 135 "Cyranka"

1.12.2019 – polowanie zbiorowe obw. 164

prowadzący polowanie: Łowczy- Krzysztof Dymek, pomocnik: Andrzej Mioduszewski

Po 4 miotach na pokocie znalazło się 8 dzików, lis i jeleń. Królem polowania został Prezes- Sławomir Mieczkowski. Darz Bór!