Numer 135 "Cyranka"

Trening strzelecki z Marcinem Możdżonkiem!

Koledzy w dniu dzisiejszym wpłynęła informacja z ZO PZŁ w Suwałkach, że w dniu 17.06.2023 r., o godz. 11:00 na strzelnicy w m. Ełk organizowany jest trening strzelecki z Marcinem Możdżonkiem, w związku z powyższym osoby chętne w uczestnictwie proszę zgłaszać do dnia 16.06.2023 r. do godz. 12:00 do kol. Krzysztofa Dymek bądź kol. Marka Makarewicz. Pozdrawiam Darz Bór!