Numer 135 "Cyranka"

Walne Zgromadzenie Członków Koła oraz biesiada

Koledzy, koleżanko, Zarząd przypomina o Walnym Zgromadzeniu 11.12.2021r. o godzinie 9:00, w sali MOSiR. Po zebraniu organizowana jest biesiada myśliwska w domku w m. Giętkie. Osoby chętne, które chcą wziąć udział w biesiadzie proszeni są o zapisanie się u kol. Krzysztofa Dymka do 05.12.2021r., z zaznaczeniem czy pojadą własnym środkiem transportu, czy chcą jechać autobusem. Autobus zostanie wynajęty wówczas, gdy zbierze się co najmniej 20 osób. Serdecznie zapraszamy! Darz Bór!