Numer 135 "Cyranka"

UWAGA od 1.04.2021r.

myśliwi, który pozyska i będzie chciał wziąć na użytek własny dzika, zapłaci:

-dziki płci żeńskiej-2 letnie(i starsze),30kg(i więcej) – 151,5zł

-dziki pozostałe- 31,5zł

Darz Bór!