Numer 135 "Cyranka"

UWAGA od 1.04.2021r.

myśliwi, który pozyska i będzie chciał wziąć na użytek własny dzika, zapłaci:

-dziki płci żeńskiej- powyżej 2 lat, powyżej 30kg – 168,35zł

-dziki pozostałe- 31,5zł

Powyższe wynika z podpisanej umowy.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w celu zapewnienia realizacji Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27stycznia 2021r. w sprawie wprowadzenia w 2021r. na terytorium RP ,,Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” (Dz.U. z2021r. poz. 236)