Numer 135 "Cyranka"

Widomość od Łowczego Okręgowego

Witam Koleżanki i Kolegów

Zapewne do większości z Was dotarła informacja o nieszczęśliwym postrzeleniu młodego chłopca ze skutkiem śmiertelnym. Zdarzenie to nie tylko niekorzystnie wpływa na wizerunek polskiego myśliwego, ale przede wszystkim budzi olbrzymie zaniepokojenie co do poziomu bezpieczeństwa na polowaniu. Zarząd Główny powołał zespół roboczy Safety First, którego zadaniem jest opracowanie nowej koncepcji szkoleń i instrukcji podnoszących poziom bezpieczeństwa. Zostałem powołany do prac w tym zespole i w związku z tym bardzo proszę o przeprowadzenie jak najszerszych konsultacji w Waszych Kołach Łowieckich. Wszelkie pomysły, uwagi i spostrzeżenia wynikające z Waszych doświadczeń proszę kierować bezpośrednio do mnie za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Wszystkie te informacje zostaną wykorzystane w pracach tego zespołu.

Życzę wszystkim bezpiecznego polowania. Darz Bór