Numer 135 "Cyranka"

Decyzją Zarządu Koła nie wykonanie prac w terminie wskazanym w planie czynności gosp., tj. do 30.06.2020r., będzie skutkowało wstrzymaniem odstrzału od.01.07.2020r..Zarząd przypomina, że zgodnie z uchwałą WZCZK wyskość miesięcznej składki członkowskiej w kole wynosi 30zł, a młodzieży uczącej się do 25 roku życia i dla myśliwych, którzy skończyli 70 lat – 50% składki normalnej.