Numer 135 "Cyranka"

Zarząd Okręgowy PZŁ w Suwałkach informuje, że ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.04.2020, w którym określa się, iż działania związane z wykonywaniem zadań zawartych w Ustawie Prawo Łowieckie, nie narusza ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii.