Numer 135 "Cyranka"

Informacja

Proszę o dokonywanie wpłat na konto bankowe koła do 15.11. składki rocznej do PZŁ.

Wysokość składki:

Normalna 363,00

Ulgowa 203,00

Legitymacje celem przedłużenia zdawać podczas polowania lub w biurze zarządu. Termin zostanie przekazany SMS. Wpłaty do koła dokonują członkowie macierzyści, zamieszkali na terenie macierzystego ZO PZŁ, członkowie niemacierzyści dokonują opłaty w kole macierzystym. Członkowie koła zamieszkali na terenie innego ZO PZŁ dokonują wpłaty w ZO PZŁ właściwym dla miejsca zamieszkania.