Numer 135 "Cyranka"

Postępowanie z tuszami dzików

Zarząd Koła Łowieckiego ?Cyranka? w Orzyszu informuje, że od dnia 14 lipca b.r. dziki pozyskane w obwodach nr 200, 163 i 164 brane na użytek własny nie wymagają przeprowadzania badania w kierunku ASF. Patrochy oraz inne nieużyteczne części tuszy należy zakopać i zdezynfekować miejsce patroszenia oraz zakopania elementów tuszy (odpowiednią cieczą lub wapnem).

Pozyskane tusze dzików wprowadzane do odbioru zewnętrznego należy zdawać do punktu skupu dziczyzny w m. Drygały.

W obwodzie nr 226 postępujemy z tuszami pozyskanych dzików tak jak dotychczas.

                                                                                                          Darz Bór