Numer 135 "Cyranka"

Walne Zebranie Sprawozdawcze CzWKŁ „Cyranka”

      Zarząd WKŁ nr 135 ,,Cyranka? w Orzyszu, działając  na podstawie   § 55 i  57 ust. 1 Statutu Zrzeszenia PZŁ, zwołuje walne zebranie sprawozdawcze członków WKŁ nr 135 ,,Cyranka? w Orzyszu.

      Zebranie sprawozdawcze odbędzie się w dniu 03 czerwca 2017 r. o godzinie 11:00 w  obwodzie 226, w domku myśliwskim w m. Giętkie. Wyjazd autokaru z Orzysza z przystanku ?Rynek? o godzinie 10:00.

       Po Walnym Zgromadzeniu odbędzie się spotkanie z posiłkiem przy ognisku z osobami towarzyszącymi. Autokar dla osób towarzyszących wyjeżdża z Orzysza z przystanku „Rynek”o godzinie 15:00. Alkohol we własnym zakresie. Strój dowolny.

       Zapisy przyjmuje kol Sławomir Mieczkowski do dnia 29 maja 2017 r.

                                                                                                                                                                                                                                  Z myśliwskim pozdrowieniem

                                                                                                                                                                                                                                                   Darz Bór