Numer 135 "Cyranka"

Zmiana legitymacji

Zarząd Okręgowy PZŁ w Suwałkach w załączeniu przesyła arkusz danych osobowych do nowych legitymacji. Uprzejmie prosimy aby każdy myśliwy z Koła wypełnił CZYTELNIE arkusz osobowy i załączył do niego AKTUALNE zdjęcie papierowe o wymiarach 35 mm x45 mm (typowe zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu aktualnie obowiązujące),bądź w wersji elektronicznej 492×633 pikseli – 70-80 % zdjęcia zajmuje twarz.

INNE ZDJĘCIA NIE SĄ PRZYJMOWANE PRZEZ SYSTEM!!!.

Darz Bór

pdf-icon-copy