Numer 135 "Cyranka"

Składka członkowska

Zarząd Koła Łowieckiego ?Cyranka? w Orzyszu przypomina o konieczności wnoszenia przez Członków WKŁ ?Cyranka? opłaty składki członkowskiej do WKŁ ?Cyranka? w Orzyszu w wysokości 300,0 zł rocznie lub w wysokości 75,0 zł za kwartał, z koniecznością opłaty za dwa kwartały , tj. do dnia 01 lipca 2016 r.

Zgodnie z Uchwałą nr 7 § 2 pkt 3 Terminem wymagalności składki członkowskiej za trzy kolejne miesiące kwartału jest pierwszy dzień kwartału kalendarzowego.

                                                                                           Darz Bór