Numer 135 "Cyranka"

29.12.2018r.- polowanie noworoczne, obwód 226

Prowadzący polowanie: Michał Sobecki, Krzysztof Nodzewski, Ryszard Kwiatkowski

Na pokocie znalazły się dwie łanie, sarna koza, sarna koźle oraz byk. Królem polowania został Mateusz Zyzik pozyskując jelenia byka. Po polowaniu kol. Ryszard Kwiatkowski zaprosił wszystkich na poczęstunek.

Pozostali łowcy:

Marek Makarewicz- łania,

Grzegorz Drabot- łania,

Michał Domusiewicz- sarna koza i koźlę,