Numer 135 "Cyranka"

16.12.2018r. -polowanie zbiorowe,obwód 164

Prowadzący polowanie: Krzysztof Dymek i Andrzej Mioduszewski

Na pokocie znalazła się łania i dzik. Królem polowania został Krzysztof Dymek, pozyskując łanię.

Pozostali łowcy:

Krzysztof Nodzewski- dzik