Numer 135 "Cyranka"

08.12.2018r. -polowanie zbiorowe, obwód 226

Prowadzący polowanie: kol. Michał Sobecki i kol. Ryszard Kwiatkowski

Po trzech miotach na pokocie znalazło się pięć łań jelenia i dwie sarny kozy. Tego dnia królem został kol. Mateusz Zyzik pozyskując dwie łanie i kozę. Szczególne podziękowania za udane i bezpieczne łowy należą się prowadzącym oraz Łowczemu, który wraz z Czokiem doszedł i dostrzelił postrzeloną kozę.

Pozostali łowcy:

1.Michał Domusiewicz- łania, pierwsza w karierze młodego myśliwego

2.Wojciech Zbrożek- łania

3.Jarosław Wołkowycki- łania

4.Roman Lichacz- koza