Numer 135 "Cyranka"

02.12.2018r.- polowanie zbiorowe, obwód 163

Prowadzący polowanie: kol. Sławek Mieczkowski i kol. Roman Lichacz

Królem polowania został kol. Ryszard Kwiatkowski pozyskując cielaka, pomimo celnego strzału komorowego, odszedł kilkanaście metrów w gęsty młodnik i tam zaległ, jeleń nie zostałby odnaleziony bez pomocy Czoka.