Numer 135 "Cyranka"

17.11.2018r.- polowanie zbiorowe, obwód 226

Prowadzący polowanie: kol. Krzysztof Nodzewski i kol. Michał Sobecki

Po 4 miotach na pokocie znalazł się byk i dzik, tego dnia królem polowania został kol. Andrzej Grudziąż, a nieoficjalnym królem pudlarzy  kol. Mariusz Głażewski, po polowaniu odbyła się biesiada.

Pozostali łowcy:

kol. Ryszard Rogiński- dzik