Numer 135 "Cyranka"

11.11.2018r.- polowanie zbiorowe, obwód 163

Prowadzący polowanie: kol. Stanisław Wysocki, kol. Mateusz Zyzik

Po 5 miotach na pokocie znalazły się dwa dziki, pozyskane przez Mateusza Zyzika- króla polowania.