Numer 135 "Cyranka"

14.01.2018 polowanie zbiorowe, obwód 164

Prowadzący polowanie: kol.Krzysztof Dymek, kol.Andrzej Mioduszewski

Po 5 miotach na pokocie znalazło się 5 dzików, łania i cielak. Królem polowania został kol.Dawid Mioduszewski pozyskując w pierwszym pędzeniu łanię i cielaka. Sezon polowań zbiorowych zakończyliśmy biesiadą w restauracji Jagodowa.

Pozostali łowcy:

kol. Andrzej Mioduszewski- dzik

kol. Stanisław Wysocki- dzik

kol. Lech Kalwejt- dzik

kol. Jacek Wysocki- dzik

kol. Krzysztof Nodzewski- dzik

Darz Bór!