Numer 135 "Cyranka"

09.12.2017 – polowanie zbiorowe, obwód 226

prowadzący polowanie: kol. Lech Kalwejt, kol. Krzysztof Nodzewski

W polowaniu uczestniczyło 21 myśliwych w tym 4 gości, po 5 miotach i wielu strzałach, na pokocie znalazł się lis-pozyskany przez kol. Lecha Kalwejta.

Darz Bór!