Numer 135 "Cyranka"

3.12.2017 – polowanie zbiorowe, obwód 163

prowadzący polowanie: kol. Roman Lichacz i kol. Mateusz Zyzik

Tego dnia odbyło się uroczyste ślubowanie nowych myśliwych- kol. Piotr Pilarczyk i kol. Tadeusz Grala. Królem polowania został kol. Mariusz Krzysiak, pozyskując łanię.

Darz Bór