Numer 135 "Cyranka"

05.11.2017r.- polowanie zbiorowe ,obwód 164

Prowadzący polowanie: kol. Krzysztof Dymek i kol. Andrzej Mioduszewski

Podczas odprawy odbyło się ślubowanie kol. Dawida Mioduszewskiego, który tego dnia pozyskał ładnego wycinka.      Po pięciu miotach i celnych strzałach kol.Stanisława Wysockiego,kol.Andrzeja Mioduszewskiego,kol.Dawida Mioduszewskiego,kol.Sławka Mieczkowskiego,kol.Mariusza Krzysiaka i kol.Krzysztofa Nosek na pokocie znalazło się 8 dzików. Królem polowania został kol. Krzysztof Nosek strzelając 2 dziki.